Jaarstukken 2018

Investeringen en restantkredieten

Investeringen en restantkredieten

Bijlage: Investeringen jaarrekening 2018

Investering (baten cursief)

Totaal krediet 2018

Uitgaven/inkomsten 2018

over te brengen naar 2019

Toelichting jaarrekening

Reg. Impuls - Bottum-up via dorpsraden

150.000

0

150.000

Reg. Impuls - Bottum-up via dorpsraden

150.000

0

150.000

Aanschaf Ipads raad/ commissie (2018)

35.000

0

0

totaal krediet blijft beneden de activeringsgrens en is naar exploitatie overgebracht.

Inrichting Commissiekamer (2018)

77.990

80.096

0

gereed

Brandmeldinstallatie stadskantoor (2018)

95.000

19.792

75.208

gereed april

Fietsplan Hulst

11.000

11.221

0

Vervanging hardware (2018)

250.000

250.000

Aanschaf/ vervanging software (2018)

90.000

90.000

ICT werkplekken (2018)

188.500

116.278

72.222

Verv. machines/ gereedschappen (2018)

200.000

202.806

0

Herinr. Molenstr/'s Gravenstr (2012)

23.024

0

23.024

nog werk uit onderhoudsperiode

Herinr. Molenstr/'s Gravenstr (2012)

0

0

Herinr. Geslechtendijk en Hoofdstraat (2015)

48.821

8.698

40.123

laatste rekeningen komen nog binnen

Herinr. Geslechtendijk en Hoofdstraat (2015)

0

0

Reconstr. Kruising Zoutestr.-Koolstr. (2015)

189.530

184.257

5.273

afronding samen met riolering

Reconstr. Kruising Zoutestr.-Koolstr. (2015)

299.771

300.000

0

Herinrichting Frans van Waesberghestraat (2016)

35.924

13.808

0

Herinrichting Frans van Waesberghestraat (2016)

50.000

54.378

0

Afwikkeling subsidie; accountantsverklaring opgestuurd.

GVVP maatregelen Vogelwaarde (Rapenburg) (2016)

553.149

0

553.149

wacht op landbouwroute

Brede School St. Jansteen Inrichting openbare ruimte

406.534

364.359

42.175

onderhoudsperiode

Reconstr. Julianastraat Heikant wegen (2016)

1.481.042

39.079

1.441.963

Reconstr. Julianastraat Heikant wegen (2016)

3.000

3.000

0

Vernieuwing omgeving Janseniuslaan

230.901

144.929

85.972

onderhoudsperiode, aanvullende werkzaamheden

Reg. Impuls - Looproute Stationsplein - Vesting

50.000

0

50.000

Reg. Impuls - Looproute Stationsplein - Vesting

50.000

0

50.000

Herinrichting Cloosterstraat

848.000

565.080

282.920

nog in uitvoering

Herinrichting Cloosterstraat

18.000

0

18.000

subsidie bushaltes

Verbreding Zoetevaart

125.000

113.821

11.179

onderhoudsperiode

Reg. Impuls- welkomstdisplays (2017)

100.000

9.784

90.216

Reg. Impuls- welkomstdisplays (2017)

100.000

0

100.000

Aankoop Hof te Zandeplein (2018)

1.508.000

1.374.923

133.077

Aankoop Hof te Zandeplein (2018)

1.138.000

750.000

388.000

Bouw brede school St. Jansteen (2016)

1.323.530

1.307.893

15.637

onderhoudsperiode

Bouw brede school St. Jansteen (2016)

31.962

31.962

0

Sloop gymzaal en school St. Jansteen (2016)

0

0

Aankoop en renovatie Piet Lossiehal (2015)

11.649

0

11.649

Verplaatsing sportveld St. Jansteen (2016)

11.941

11.255

0

afronden

Aanleg sportterrein Invictus (2017)

12.500

12.500

0

Aanpassing div. voetbalaccomm. (2017)

1.105

0

0

Reg. Impuls - grensoverschrijdende bossen (2017)

298.872

181.520

117.352

in uitvoering afronding 2019

Reg. Impuls - grensoverschrijdende bossen (2017)

230.000

0

230.000

regionale impuls € 150,000 en Leader € 77.000

Aanpassing Hontenissehal (2017)

0

0

Reg. Impuls - Versterk de Vesting (2017)

160.634

126.460

34.174

Reg. Impuls - Versterk de Vesting (2017)

153.500

0

153.500

Regionale impuls € 100,000 en Reader €54.000

Reg. Impuls - camperplaatsen (2017)

275.000

0

275.000

Vooralsnog dient € 200.000,- ten laste van de reserve MIP te worden afgeschreven.

Reg. Impuls - camperplaatsen (2017)

75.000

0

75.000

Reg. Impuls - toer.infra/ bewegw. (2017)

100.000

109

99.891

Reg. Impuls - toer.infra/ bewegw. (2017)

100.000

0

100.000

Reg. Impuls- promo/profil/branding

75.000

26.525

48.475

Reg. Impuls- promo/profil/branding

75.000

26.525

48.475

Reg. Impuls - opwaard. Scheldedorpen

198.521

1.524

196.996

Nieuwbouw kleedlokalen Hontenissehal

230.000

17.469

212.531

Reg. Impuls - opwaard. Scheldedorpen

200.000

0

200.000

Dorpscentrum Kloosterzande (2014)

19.144

0

19.144

vloer en fietsenstalling worden in 2019 uitgevoerd.

Renovatie dorpshuis Graauw (2017)

60.000

60.000

0

Verv. Lichtarmaturen dorpsh. Graauw (2017)

0

0

0

Renovatie dorpshuis Graauw (2018)

40.000

40.000

0

Renovatie dorpshuis de Kauter (2018)

150.000

8.068

141.932

Renovatie dorpshuis de Luifel (2018)

42.500

38.035

4.465

Ondergrond Den Dullaert (2018)

584.000

584.000

0

Opstallen Den Dullaert (2018)

566.000

566.000

0

Gymzaal Den Dullaert (2018)

652.490

652.490

0

Renovatie Den Dullaert

750.000

482.289

267.711

Verv. riol. 's Gravenstraat-Molenstraat (2011)

1.313

0

0

afronden

Vervanging riolering Geslechtendijk (2013)

211.478

13.187

198.292

laatste rekeningen komen nog binnen

Vervanging riolering Geslechtendijk (2013)

0

0

0

Maatregelen wateroverlast Clinge (2013)

4.828

2.223

0

afronden

Maatregelen wateroverlast Clinge (2013)

0

0

0

Reconstructie kruising Glaciswg. Zoutestr. Koolstr. (2014)

215.781

30.134

185.647

renovatie putten aanvullend krediet aanvragen

Reconstructie kruising Glaciswg. Zoutestr. Koolstr. (2014)

0

0

0

Verv. Hoofpostgem. Beheersoftware (2015)

6.938

0

0

B&W advies afronding goedgekeurd. Bedrag over

Reconstructie Fr. v. Waesberghestr Vestdijkstr. Gentsestr (2016)

1.635

1.923

0

financieel afronden

Reconstr. Pr. Bernhardstraat, Kon. Julianastraat en Beatrixstraat (2016)

104.925

51.664

53.261

afronding 2019

Verv. gemaal Absdale bouwkundig (2016)

25.716

0

0

Verv. gemaal Absdale electrisch mechanisch (2016)

19.311

868

0

Reconstr. Julianastraat Heikant riolering (2016)

1.159.424

5.788

1.153.636

in uitvoering

Renovatie riolering Glacisweg te Hulst (2017) te wijzigen in rioolren Glacisw, Wilhelminastr, Badhuisw, Julianastr en Hulsterw

137.217

65.477

71.739

afronden 2019

Ver. Riol. Emmatr. Beatrixstr. & W. Alex. Str. (2017)

630.000

127.058

502.942

in voorbereiding

Verv. Riol. Janseniuslaan Hulst (2017)

532.920

302.547

230.373

onderhoudsperiode, aanvullende werkzaamheden

Renovatie riol. Lange Bellingstraat Hulst (2017)

0

0

Vervangen balkeerkleppen (2017)

0

0

Verbeteren waterafvoer Prince Bolwerk (2017)

1.326

1.326

0

financieel afronden

Verv. Electr./mech. Gemaal Oude Kaai, Graauw (2017)

9.330

0

0

Ren. Riol. Hulsterweg Ternole

0

0

Verv. Riolering Lyceumstraat

225.000

7.363

217.637

Uitvoering 2019

Verv. Drukriolering unit bouwk (2018)

54.000

51.863

0

B&W advies afronding 140813

Verv. Drukriolering unit el/mech (2018)

53.000

50.701

0

B&W advies afronding 140813

Aanleg HWA-riool Cloosterstraat Klz (2018)

225.000

248.596

0

Meerwerk uitgevoerd t.b.v. Waterschap. Is in rekening gebracht; budget moest met dit bedrag worden verhoogd.

Aanleg HWA-riool Cloosterstraat Klz (2018)

0

45.388

0

vergoeding Waterschap voor aanleg sloot; in voorjaarsnota uitgaven bijramen.

Maatr. Toekomstbest. Waterhh. Heikant (2018)

150.000

0

150.000

in voorbereiding

Verv.ondh. El/ mech. DWA gemaal Veerstraat (2018)

28.701

28.701

0

Verv. Ondh. El/ mech. Gemaal+drukriol. Emma

80.000

77.580

2.420

Er komt nog een rekening voor aanpassing van het 2G naar 3G netwerk

Verv. Ondh el/mech 12 IBA's

45.000

42.257

2.743

Er komt nog een eindafrekening van Kamters

Verv. Riolering Kuitaart ivm calamiteit

55.000

0

55.000

uitvoering 2019

Bodemsan. Hof te Zandepl.16-18 (2007)

0

0

Totaal uitgaven

16.238.143

8.474.323

7.665.148

Totaal inkomsten

2.674.232,57

1.211.252,22

1.512.975,54

Saldo

13.563.910

7.263.071

6.152.173

ga terug