Jaarstukken 2018

Programma 07 Milieu

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 6.385
Gerealiseerd € 6.059
Afwijking € 326
ga terug