Jaarstukken 2018

Programma 08 Ruimte en wonen

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 3.085
Gerealiseerd € 3.135
Afwijking € 50
ga terug