Jaarstukken 2018

De planning en control cyclus begrotingsjaar 2018 is begonnen met het vaststellen van de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting, in de voorjaarsnota 2017. Vervolgens is in november 2017 de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2018 is in de loop van 2018 de gemeenteraad tweemaal schriftelijk gerapporteerd, namelijk in de voorjaarsnota (juli) en in de najaarsnota (december).

Deze jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning en control cyclus begrotingsjaar 2018.

Inkomsten Gerealiseerd

€ 68.746

Afwijking € 952

Uitgaven Gerealiseerd

€ 68.746

Afwijking € 952

Bedragen x € 1.000
Gerealiseerd € 0
Afwijking € 0
Gerealiseerd € 0
Afwijking € 0
Gerealiseerd € 3.647
Afwijking € 308
Gerealiseerd € 2.279
Afwijking € 617
Gerealiseerd € 0
Afwijking € 0
Gerealiseerd € 1.968
Afwijking € 1.868
Gerealiseerd € 546
Afwijking € 19
Gerealiseerd € 4.792
Afwijking € 91
Gerealiseerd € 1.160
Afwijking € 185
Gerealiseerd € 5.959
Afwijking € 227
Gerealiseerd € 1.002
Afwijking € 94
Gerealiseerd € 1.836
Afwijking € 84
Gerealiseerd € 101
Afwijking € 5
Gerealiseerd € 2.473
Afwijking € 80
Gerealiseerd € 112
Afwijking € 25
Gerealiseerd € 3.396
Afwijking € 235
Gerealiseerd € 5.993
Afwijking € 65
Gerealiseerd € 27.347
Afwijking € 21
Gerealiseerd € 6.918
Afwijking € 15
Gerealiseerd € 6.059
Afwijking € 326
Gerealiseerd € 3.007
Afwijking € 281
Gerealiseerd € 3.135
Afwijking € 50
Gerealiseerd € 46.260
Afwijking € 145
Gerealiseerd € 9.501
Afwijking € 522