Jaarstukken 2018

Waarborgen en garanties

Waarborgen en garanties

Borg is verleend ten
behoeve van

Doel van de geldlening

rente
percentage

Oorspronkelijk
bedrag van de
geldening

Restant van de
geldlening a/h
begin van het
dienstjaar

borgingen
in de loop van het dienstjaar

aflossingen
in de loop van het dienstjaar

Restant van de
geldlening a/h
eind van het
dienstjaar

VV Steen

Uitbreiding kantine

4,40%

€ 150.000

€ 52.500

€ -

€ 52.500

Tennisver. Game 78

Renovatie verlichting

4,50%

€ 45.000

€ 4.671

€ 4.671

€ -

St. AMW/BSB

Schuldhulpverlening/budgetbeheer

€ 250.000

€ 250.000

€ 250.000

Stichting Hulst voor Elkaar

de Lieve

4,50%

€ 147.479

€ 41.294

€ 5.899

€ 35.395

Stichting ZorgSaam Vastgoed

bouw Medisch Sociaal Centrum

3,00%

€ 629.159

€ 498.544

€ 27.903

€ 470.641

Den Dullaert

uitbreiding huisvesingt bibliotheek

5,65%

€ 443.000

€ 65.295

€ 65.295

€ -

Den Dullaert

aanpassingen brandveiligheid

4,79%

€ 1.660.495

€ 188.360

€ 188.360

€ -

Den Dullaert

realisering sporthal

3,95%

€ 800.000

€ 595.000

€ 595.000

€ -

Den Dullaert

krediet rekening courant

€ 350.000

€ 350.000

€ 350.000

€ -

Gemschapshuis Graauw

verbouwing + aanbouw sportzaal

7,50%

€ 450.000

€ 111.885

€ 9.049

€ 102.836

Gemschapshuis Graauw

krediet rekening courant

€ 25.000

€ 25.000

€ 15.000

Woonstichting Hulst

conversie geldleningen

5,45%

€ 1.878.012

€ 1.190.412

€ 66.429

€ 1.123.983

Woonstichting Hulst

conversie geldleningen

4,58%

€ 119.315

€ 100.085

€ 5.124

€ 94.961

Woonstichting Hulst

conversie geldleningen

5,80%

€ 4.611.206

€ 2.118.350

€ 284.685

€ 1.833.664

Woonstichting Hulst

conversie geldleningen

4,82%

€ 2.722.681

€ 1.904.643

€ 81.693

€ 1.822.950

Woonstichting Hulst

Blaauwe Hoeve

5,11%

€ 14.000.000

€ 8.846.136

€ 552.265

€ 8.293.871

Woonstichting Hulst

Blaauwe Hoeve

4,82%

€ 4.000.000

€ 3.059.414

€ 131.255

€ 2.928.159

Woonstichting Hulst

Houtenkwartier, Baudeloo, Zoutestraat, Nieuw Hulst

4,55%

€ 5.000.000

€ 5.000.000

€ 5.000.000

Woonstichting Hulst

Houtenkwartier, Baudeloo, Zoutestraat, Nieuw Hulst

4,35%

€ 5.000.000

€ 4.085.914

€ 154.271

€ 3.931.643

Woonstichting Hulst

Houtenkwartier, Baudeloo, Zoutestraat, Nieuw Hulst

3,70%

€ 4.000.000

€ 3.596.371

€ 89.903

€ 3.506.468

Woonstichting Hulst

Herfinanciering

1,03%

€ 2.100.000

€ 1.697.037

€ -

€ 204.600

€ 1.492.437

Woongoed Z-Vlaanderen

KV 1205 / KV 1206

3,34%

€ 2.032.143

€ 1.211.213

€ 69.270

€ 1.141.943

Woongoed Z-Vlaanderen

div complexen woningwetw

2,90%

€ 9.937.787

€ 920.060

€ 65.198

€ 854.861

Woongoed Z-Vlaanderen

St. Jansteen locatie Polspoel/Rabobank

4,44%

€ 6.500.000

€ 5.638.449

€ 145.886

€ 5.492.563

PPS Perkpolder

Perkpolder BV / Perkpolder CV 50% van art. 8.5 SOK

€ 15.000.000

€ 23.535.634

€ 1.428.801

€ 22.106.833

Stichting Dorpscentrum Vogelwaarde

renovatie gebouw

€ 100.000

€ 62.376

€ 4.020

€ 58.356

Stichting Dorpscentrum Vogelwaarde

renovatie gebouw

€ 50.000

€ 39.120

€ 2.040

€ 37.080

Kloortje SAR

Clubgebouw

€ 60.000

€ 21.500

€ 12.000

€ 9.500

Stichting Invictus

Kunstgrasveld, voor HVV

€ 360.000

€ 309.584

€ 11.472

€ 298.112

V.V. Vogelwaarde

twee kleedlokalen

€ 50.000

€ 22.966

€ 2.004

€ 20.962

Paardensportvereniging Hulst

€ 8.763

€ 4.779

€ 996

€ 3.783

St. de Warande

€ 22.689

€ 22.689

€ 22.689

€ -

€ 85.225.888

€ 65.569.282

€ 4.580.780

€ 60.978.503

Wsw- achtervangpositie

WSW-leningen

Woongoed Z-Vlaanderen

Div complexen woningwetw

3,17%

€ 3.100.317

€ 1.896.011

€ 100.678

€ 1.795.333

Woonstichting Hulst

Zoutestraat/ Van der Maelstedeweg/ Beestenmarkt

3,51%

€ 7.000.000

€ 6.651.418

€ 94.913

€ 6.556.505

Woonstichting Hulst

Tuindorp / Nieuw Hulst/ Beestenmarkt/ Kleine Bagijnenstraat

2,40%

€ 5.000.000

€ 4.685.538

€ 83.388

€ 4.602.149

Woonstichting Hulst

3,62%

€ 6.500.000

€ 6.267.221

€ 83.269

€ 6.183.952

Woonstichting Hulst

2,89%

€ 6.000.000

€ 5.748.123

€ 88.858

€ 5.659.264

Woonstichting Hulst

1,30%

€ 4.200.000

€ 4.119.279

€ 81.771

€ 4.037.508

Woonstichting Hulst

1,30%

€ 3.000.000

€ 3.000.000

€ 102.390

€ 2.897.610

Woonstichting Hulst

1,54%

€ 3.000.000

€ 3.000.000

€ -

€ 99.289

€ 2.900.711

€ 41.600.317

€ 35.367.589

€ -

€ 734.557

€ 34.633.032

126.826.205

100.936.872

0

5.315.336

95.611.535

ga terug