Jaarstukken 2018

Bedrijfsvoering

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op de onderdelen binnen de bedrijfsvoering zoals personeel, dienstverlening, communicatie, samenwerking, en ICT

Daarnaast wordt er ook ingegaan op de Planning en Controlcyclus, doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken, rechtmatigheid, controleprotocol, lastenoverschrijdingen en dergelijke.

ga terug