Jaarstukken 2018

Programma 05 Sport cultuur en recreatie

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 3.631
Gerealiseerd € 3.396
Afwijking € 235
ga terug