Jaarstukken 2018

Programma 05 Sport cultuur en recreatie

Wat heeft het gekost

Bedragen * € 1,-

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijziging

Jaarrekening 2018

Verschil

Lasten

2.508.884

3.631.114

3.396.426

234.688

Baten

128.449

137.449

112.248

-25.201

Saldo baten en lasten

2.380.435

3.493.665

3.284.179

-209.486

Mutaties reserves

-988.678

-870.461

118.217

Saldo programma

2.380.435

2.504.987

2.413.718

-91.269