Jaarstukken 2018

Programma 05 Sport cultuur en recreatie

Kengetallen

Indicator

Realisatie 2017

Raming 2018

Realisatie 2018

Aantal gesubs. jeugdleden en aangepaste sporters

2.021

2.050

1.956

Gemiddeld subsidiebedrag per lid van een amateurvereniging

€ 14,92

€ 14,92

€ 14,92

Aantal bezoekers museum

4.339

4.300

5.933

Aantal (gesubsidieerde) culturele activiteiten

80

80

80

Aantal activiteiten tijdens WAK

8

15

13

Aantal deelnemers GALM

40

47

47

Aantal jeugdige deelnemers sportbuurtwerk

120

130

130

Aantal scholen met beleid bewegingsonderwijs

11

11

11

Aantal bezoekers gemeentelijk(e) zwembad(en)

19.410

20.000

23.337

Aantal leners bibliotheek

5.990

5.700

5.250

Aantal uitleningen bibliotheek

147.333

170.000

143.940

Aantal (gesubsidieerde) evenementen in de gemeente

29

28

28

Aantal tentoonstellingen in de gemeente

10

10

10

Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner

€ 91

€ 87

€ 119