Jaarstukken 2018

Grondbeleid

Inleiding

Deze paragraaf geeft een beschrijving van de visie en de uitvoering van het gemeentelijke grondbeleid. Er wordt concreet ingegaan op de exploitaties zelf, de risico’s die ze met zich meebrengen en de te verwachten financiële resultaten.

ga terug