Jaarstukken 2018

Grondbeleid

De Nieuwe Bierkaai

In onderstaande tabel is weergegeven de stand van zaken met betrekking tot dit grondexploitatieplan.

De Nieuwe Bierkaai

Exploitatieopzet

Herziening 2018

Werkelijk tot en met 31 december 2018

Exploitatieopzet (restant / nog te realiseren)

verwerven

€ 12.320.300

€ -

€ 12.320.300

€ -

afschrijvingen

€ -844.800

€ -

€ -844.800

€ -

afkoop huren

€ 194.100

€ -30.700

€ 163.400

€ -

sloop

€ 429.000

€ -

€ 405.200

€ 23.800

archeologie

€ 747.000

€ -

€ 483.200

€ 263.800

infra

€ 5.347.300

€ -

€ 4.188.100

€ 1.159.200

ontwikkelaar

€ 2.000

€ 2.000

€ -

bijkomende kosten

€ 2.280.900

€ 30.700

€ 2.228.300

€ 83.300

spin off

€ 1.557.000

€ -200.000

€ -

€ 1.357.000

rentelasten

€ 1.906.800

€ -

€ 1.860.200

€ 46.600

lasten

€ 23.939.600

€ -200.000

€ 20.805.900

€ 2.933.700

verkoop

€ 7.982.500

€ -

€ 2.382.500

€ 5.600.000

bijdrage Provincie

€ 2.000.000

€ -

€ 2.000.000

€ -

Isv-II gelden

€ 1.312.500

€ -

€ 1.312.500

€ -

Isv-III gelden

€ 537.900

€ -

€ 537.900

€ -

OP-zuid

€ 2.702.400

€ -

€ 2.702.400

€ -

POP-subsidie

€ 59.000

€ -

€ 59.000

€ -

huur-opbrengsten

€ 1.025.900

€ -

€ 937.200

€ 88.700

opbrengsten

€ 15.620.200

€ -

€ 9.931.500

€ 5.688.700

exploitatiesaldo

€ -8.319.400

€ 200.000

€ -10.874.400

€ 2.755.000

inbreng gemeentelijke middelen (in het verleden ten laste van het overzicht van baten en lasten gebracht)

€ 8.319.400

€ -200.000

€ 8.119.400

€ -

boekwaarde ( - = negatief )

€ -

€ -

€ -2.755.000

€ 2.755.000

ga terug