Jaarstukken 2018

Grondbeleid

Vennootschapsbelasting

Binnen de gemeentelijke begroting is de grondexploitatie bij uitstek een activiteit waarop de vennootschapsbelasting van toepassing is. Er heeft in samenspraak met de Belastingdienst een onderzoek plaatsgevonden. De belastingdienst heeft schriftelijk aangegeven akkoord te gaan met de analyse dat de diverse activiteiten, waaronder grondexploitaties, niet aan te merken zijn als (belaste) fiscale activiteiten.

ga terug