Jaarstukken 2018

Programma 04 Onderwijs en kinderopvang

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 2.552
Gerealiseerd € 2.473
Afwijking € 80
ga terug