Jaarstukken 2018

Programma 03 Economische structuur en toerisme

Kengetallen

Indicator

Realisatie 2017

Raming 2018

Realisatie 2018

Aantal arbeidsplaatsen

10.000

9.750

9.985

Aantal hotelovernachtingen

11.000

11.000

10.105

Aantal overnachtingen (camping excl.vaste plaatsen + B&B)

14.000

15.500

17.979

Leegstaand winkelvloeroppervlakte (m2) gemeente Hulst

14.000

11.800

14.121

Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner

€ 38

€ 31

€ 30