Jaarstukken 2018

Programma 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 6.185
Gerealiseerd € 5.959
Afwijking € 227
ga terug