Jaarstukken 2018

Programma 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

Kengetallen

Indicator

Realisatie 2017

Raming 2018

Realisatie 2018

Aantal klachten/meldingen over de openbare ruimte

3.148

3.000

3.982

Aantal gereguleerde parkeerplaatsen binnenstad

1.202

1.218

1.098

Aantal parkeerplaatsen binnenstad Hulst

1.202

1.218

1.098

Aantal opgelegde naheffingsaanslagen parkeerbelasting

4.534

4.000

3.163

Passagiers buurt-/pendelbus

9.573

12.000

10.365

Meerjareninvesteringsplan wegen

Ja

Ja

Ja

Uit te voeren projecten OP GRP

5

7

7

Aantal bezwaren tegen opgelegde naheffingsaanslag

60

300

295

Gegrond verklaarde bezwaren tegen opgelegde naheffingsaanslag

25

80

102

Aantal opgelegde beschikkingen "Mulder" overtredingen

528

600

502

% weg dat voldoet aan de R-norm

90%

90%

93%

Aantal afsluitingen Gentsestraat

11

11

8

Aantal verwijderde individuele parkeermeters

3

22

22

Punten op prioriteitenlijst GVVP volgens MIP

3

1

1

Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner

€ 175

€ 174

€ 174