Jaarstukken 2018

Verbonden partijen

Resumé Verbonden partijen

Verbonden Partijen

Werkelijjk

Begroot

Werkelijk

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2018

Dethon

4.745.952

4.308.032

4.203.267

4.081.918

4.239.181

GGD Zeeland

843.785

1.135.777

988.277

992.006

976.213

Collectief vervoer Z-Vl

1.144.273

1.165.616

995.604

995.091

1.019.366

OLAZ/ZRD

484.770

539.936

565.077

530.000

507.142

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

1.611.460

1.578.758

1.576.375

1.747.204

1.747.204

Muziekschool (ZMS)

238.123

236.591

240.175

241.467

246.322

EGTS

17.720

22.396

22.396

22.396

22.396

Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen

31.600

26.430

28.938

37.500

21.203

NV Economische Impuls

27.388

27.700

27.539

27.700

27.562

SABEWA

318.896

329.373

339.268

352.535

352.043

RUD Zeeland

408.667

372.992

500.666

521.304

508.880

Perkpolder Beheer BV

0

0

0

0

0

Lasten (+)

9.872.634

9.743.601

9.487.582

9.549.121

9.667.512

BNG

-9.960

-17.821

-28.654

-44.204

-44.204

NV PZEM

-515.380

0

0

0

0

Baten (-)

-525.340

-17.821

-28.654

-44.204

-44.204

Saldo

9.347.294

9.725.780

9.458.928

9.504.917

9.623.308

ga terug