Jaarstukken 2018

Bedrijfsvoering

Toelichting investeringskredieten

Per eind 2018 zijn de navolgende investeringskredieten overschreden:

Omschrijving                             Oorspronkelijk krediet      Overschrijding

Inrichting Commissiekamer (2018)   € 77.990            € 2.106
De rekening van de geluidsinstallatie was niet in het krediet meegenomen.

Fietsplan Hulst            € 11.000            € 221
Op basis van een reële schatting van deelname aan de regeling wordt bij de najaarsnota een krediet geraamd. Deze is met een paar honderd euro overschreden, omdat er iets meer gebruik van werd gemaakt.

Vervanging machines/gereedschappen   € 200.000         € 2.806
De vervanging is volgens planning verlopen, echter er hebben kleine afwijkingen plaatsgevonden tussen de offertes en de daadwerkelijke leveringen.

Aankoop Hof te Zandeplein      € 1.370.000         € 4.923
Het krediet is overschreden doordat de notariskosten niet geraamd waren in het investeringskrediet.

Reconstructie F.van Waesberghestraat/Vestdijkstraat/Gentsestraat
              € 400.000         € 288
Werken zijn gereed, maar krediet moet alleen nog financieel afgerond worden. Met name voor archeologie volgt nog afwikkeling.

Aanleg HWA-riool Cloosterstraat KLZ   € 225.000         € 23.596
Meerwerk uitgevoerd ten bate van Waterschap voor aanleg sloot. In rekening gebracht bij Waterschap dus overschrijding valt weg tegen opbrengst van Waterschap welke niet meegenomen waren in krediet.

Conclusie
Met inachtneming van de bovenstaande verklaringen kan de algemene conclusie getrokken worden dat de lastenoverschrijdingen op de bovengenoemde programma's / investeringen hebben gepast in, of bijgedragen hebben aan het door de gemeenteraad uitgezette beleid.

ga terug