Jaarstukken 2018

Programma 06 Sociaal domein

Toelichting kengetallen

* Vanaf 1 oktober is een nieuw contract ingegaan. Vanaf dat moment wordt er niet meer afgerekend in zones, maar in kilometers. Het aantal zones tot en met september bedroeg 89.632. Het aantal kilometers vanaf oktober tot en met december bedroeg 75.000.