Jaarstukken 2018

Lokale heffingen

Totaal overzicht belastingopbrengsten

Belastingsoort (bedragen * € 1.000)

Geraamde opbrengst 2018 na wijzigingen

Gerealiseerde opbrengst 2018

Onroerende zaakbelasting

4.308

4.299

Afvalstoffenheffing

3.220

3.175

Rioolrechten

3.225

3.207

Parkeerbelasting

754

884

Hondenbelasting

175

174

Precariobelasting

835

861

Toeristenbelasting

85

94

Marktgelden

14

10

Forensenbelasting

212

186

Lijkbezorgingsrechten

90

91

Reclamebelasting

110

113

Leges (bouw, burgerzaken, en bijz. wetten)

1.010

1.075

Totaal

14.038

14.169

ga terug