Jaarstukken 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit in de exploitatie

Onbenutte belastingcapaciteit
Artikel 12-gemeenten moeten gedurende de hele looptijd van de aanvraag én van de toekenning van de aanvullende uitkering van het gemeentefonds blijven voldoen aan het jaarlijks vastgestelde redelijk peil van eigen inkomsten. De berekening hiervan is als volgt:

Berekening onbenutte belastingcapaciteit

(afgeronde bedragen)

redelijk peil OZB 2018*

0,001952

PEW= OZB-percentage eigenaar woning

0,001149

PGNW= OZB-percentage gebruiker niet-woning

0,001531

PENW=OZB-percentage eigenaar niet-woning

0,00183

WW= waarde woningen

€ 2.417.400.000

WNWG= waarde niet-woningen gebruikers

€ 367.300.000

WNWE= waarde niet-woningen eigenaren

€ 487.500.000

Gemeente Hulst

0,001293

redelijk peil OZB 2018*

0,001952

verschil redelijk peil 2018 en tarief Gemeente Hulst

0,000659

verschil uitgewerkt op alleen woningen

€ 1.592.022,81

verschil uitgewerkt op woningen en niet woningen

€ 562.798,59

onbenutte belastingcapaciteit 2018

2.154.821

* Bron: Meicirculaire Gemeentefonds 2017

Rekeningoverschot/-tekort
Het rekeningoverschot 2018 bedraagt € 1.968.000.