Jaarstukken 2018

Financiering

Rentontwikkeling

Renteverwachting voor korte rentevaste periode
Als er gesproken wordt over de rente van de ECB gaat het meestal om de zogenaamde refirente. De refirente is momenteel reeds 0,000%. De refirente wordt ook wel herfinancieringsrente genoemd. De refirente is de rente die banken moeten betalen aan de ECB wanneer zij geld bij de ECB opnemen. Banken maken gebruik van deze faciliteit als ze liquiditeit te kort komen. Wanneer financiële instellingen geld nodig hebben, dan kunnen ze dat geld uit de markt proberen te halen. In dat geval wordt de hoogte van de rente bepaald door de markt. Bekende rentetarieven voor de interbancaire markt zijn Euribor en Eonia. Omdat financiële instellingen deze keuzemogelijkheden hebben, reageert de bancaire marktrente heel sterk op eventuele renteverhogingen en renteverlagingen van de ECB. Hierdoor is de refirente een goed instrument voor de ECB om invloed uit te oefenen op de marktrente. De ECB gebruikt de refirente daarom voor het beheersen van de geldmarkt en voor het beheersen van de inflatie.

Het verruimde beleid van vorig jaar van de ECB leidde tot meer liquiditeit in het financiële stelsel. Daardoor zijn de Euribor - rentes (Euro Interbank Offered Rate) gelijk  gebleven (eind 2018 nog steeds onder nul, -0,368 (a maands Euribor)). Naar verwachting zullen de korte rentes voorlopig in de buurt van het huidig niveau blijven liggen.

Renteverwachting voor langere rentevaste periode
Op basis van het nog steeds historisch  lage renteniveau lijkt het momenteel aantrekkelijk een wat langere rentevaste periode te kiezen. Men is echter van mening dat het gezien het grillige karakter van de renteontwikkeling (mede nu ook met de naderende Brexit) onmogelijk is om de rentestanden voor de langere termijn  te voorspellen. Men waagt zich dan ook niet aan voorspellingen en nemen daarom geen rentevisie mee in de keuze van de rentevast periode.

ga terug