Jaarstukken 2018

Overzicht van baten en lasten

Overzicht onvoorzien

De vastgestelde begrotingswijzigingen en mutaties in de loop van het begrotingsjaar 2018 op de posten Onvoorzien algemeen, Nader te concretiseren beleidsvoornemens en het begrotingssaldo waren als volgt.

Overzicht mutaties post Onvoorzien 2018

Wijz. Nr.

Omschrijving

Raadsver-gadering

Onvoor-zien

NTC Beleids-voornemens

Saldo begroting

Totaal

Beginstand primitieve begroting 2018

9-nov-2017

140.000

891.717

131.243

1.162.960

1

Vervallen

14-dec-2017

0

0

0

0

2

OP Riolering 2018

14-dec-2017

0

0

0

0

3

MIP Wegen 2018-2021

14-dec-2017

0

-26.620

0

-26.620

4

Retailvisie

14-dec-2017

0

-20.000

0

-20.000

5

Taskforce VO Zeeuws-Vlaanderen

14-dec-2017

0

0

0

0

6

ICT-beleidsplan 2018

8-feb-2018

0

-86.800

0

-86.800

7

Ontwikkelingen Hof te Zandeplein

8-feb-2018

0

0

0

0

8

Commissiekamer

8-feb-2018

0

0

0

0

9

MJOP Gebouwen 2018

8-mrt-2018

0

-20.900

0

-20.900

10

Leefbaarheid dorpen en wijken 2018

7-jun-2018

0

-24.300

0

-24.300

11

Retopping atletiekbaan

7-jun-2018

0

0

0

0

12

Overname Den Dullaert

7-jun-2018

0

0

0

0

13

Begraafplaats Zoutestraat-Glacisweg

5-jul-2018

0

0

0

0

14

Openbaar invalidentoilet Hulst

5-jul-2018

0

0

0

0

15

Kunstgras Hontenisse/Hulst

5-jul-2018

0

-6.750

0

-6.750

16

Voorjaarsnota 2018

5-jul-2018

-50.000

-457.012

140.805

-366.207

17

GREX Vermeerplein

27-sep-2018

0

0

0

0

18

Den Dullaert

8-nov-2018

0

0

0

0

19

ICT Werkplekken

13-dec-2018

0

-41.700

0

-41.700

20

Najaarsnota 2018

13-dec-2018

-90.000

-207.635

-172.048

-469.683

Eindstand 2018

0

0

100.000

100.000